1 Samuelit 10

Sauli vajoset mbret

Samueli mori enën me vaj dhe e zbrazi mbi kryet e Saulit, pastaj e puthi e i tha: «Zoti të vajosi si prijës për trashëgiminë e tijgKur të largohesh sot prej meje, do të takosh dy njerëz pranë varrit të Rakelës, në tokën e Benjaminit, në Celcah. Ata do të të thonë se i kanë gjetur gomaricat që po kërkoje dhe se yt atë në vend që të shqetësohet për gomaricat shqetësohet për ju e thotë: “Çfarë të bëj për tim bir?”. Pastaj, kur të kalosh përtej e të mbërrish te lisi i Taborit, do të takosh tre njerëz që po shkojnë për të kërkuar Perëndinë në Betel. Njëri prej tyre do jetë duke mbajtur tre keca, tjetri tri bukë të rrumbullakëta e i fundit një kacek me verë. Do të të përshëndesin e pastaj do të të japin dy bukë të rrumbullakëta, të cilat do t’i marrësh. Më pas do të mbërrish në Gibeah Elohim, ku gjenden çetat e filistinëve. Kur të hysh në qytet, do të takosh një turmë profetësh, që po profetizon teksa zbresin prej faltoreve në vende të larta, duke i rënë lirës, dajres e qestes. Shpirti i Zotit do të vërshojë mbi ty e ti do të fillosh të profetizosh bashkë me ta. Do të shndërrohesh në një njeri tjetër. Kur të shohësh se janë përmbushur këto shenja, vepro sapo të mundesh, se Perëndia është me ty. Pastaj shko para meje në Gilgal. Unë do të vij më pas për të kushtuar fli shkrumbimi e fli paqtimi. Më prit për shtatë ditë që të të tregoj çfarë të bësh».

Sapo Sauli i ktheu shpinën Samuelit për t’u larguar, Perëndia ia tjetërsoi zemrën e të gjitha shenjat u plotësuan po atë ditë. 10 Ai mbërriti në Gibeah, ku e takoi një turmë profetësh. Shpirti i Perëndisë vërshoi mbi të e ai filloi të profetizonte mes tyre. 11 Kur ata që e njihnin më parë e panë se po profetizonte bashkë me profetët, filluan t’i thoshin njëri-tjetrit: «Ç’po i ndodh birit të Kishit? Edhe Sauli qenka profet?». 12 Një nga vendasit u përgjigj: «Pse jo, bijtë e kujt qenkan këta të tjerët?». Kështu lindi thënia: «Pse, edhe Sauli qenka profet?». 13 Pasi përfundoi së profetizuari, Sauli shkoi në faltoret në vende të larta.

14 Ungji i Saulit i tha Saulit dhe shërbëtorit të tij: «Ku keni qenë?». Ai iu përgjigj: «Shkuam për të kërkuar gomaricat dhe, pasi nuk i gjetëm, shkuam te Samueli». 15 Ungji i tha: «Më trego çfarë ju tha Samueli?». 16 Sauli iu përgjigj: «Na tregoi se gomaricat ishin gjetur», por nuk i tregoi çfarë i kishte thënë Samueli për mbretërinë.

17 Samueli e mblodhi popullin para Zotit në Micpah 18 e u tha izraelitëve: «Kështu thotë Zoti, Perëndia i Izraelit. Unë e nxora Izraelin prej Egjiptit. Ju çlirova edhe ju prej dorës së egjiptianëve e prej gjithë mbretërive që po ju shtypnin. 19 Ju sot e përbuzët Perëndinë tuaj, që ju shpëtoi prej çdo fatkeqësie e vështirësie, duke thënë: “Na cakto një mbret”. Tani, pra, paraqituni para Zotit sipas fiseve e familjeve».

20 Samueli i paraqiti të gjitha fiset e Izraelit dhe shorti i ra fisit të Benjaminit. 21 Pastaj paraqiti familjet e Benjaminit dhe shorti i ra familjes së Matriut. Mandej shorti i ra Saulit, birit të Kishit. E kërkuan Saulin, por nuk po e gjenin. 22 Atëherë u këshilluan sërish me Zotin: «A presim të vijë ndonjë tjetër?». Zoti tha: «Ja ku është, i fshehur pas sendeve». 23 Ata vrapuan dhe e morën që andej. Ai qëndroi në mes të popullit. Ishte shtatlartë, një kokë më lart se tërë populli. 24 Atëherë Samueli i tha mbarë popullit: «A e shihni kë ka zgjedhur Zoti. Nuk ka si ai në mbarë popullin». Tërë populli brohoriti: «Rroftë mbreti!».

25 Samueli i tregoi popullit të drejtat e mbretit. I shkroi në libër dhe i vuri para Zotit. Pastaj Samueli e nisi popullin, secilin në shtëpinë e vet. 26 Edhe Sauli u kthye në shtëpinë e vet, në Gibeah, dhe me të shkuan luftëtarët që Perëndia i kishte prekur në zemër. 27 Por disa njerëz të poshtër thanë: «Ky do të na shpëtuaka?». E përbuzën e nuk i çuan asnjë dhuratë, por Sauli bëri sikur nuk i dëgjoi.


 g10.1 të tjerë: Ti do të sundosh popullin e Zotit dhe do ta çlirosh prej dorës së armiqve të tij që janë përreth. Dhe, ja, shenja se Perëndia të ka vajosur për prijës mbi trashëgimin e vet