1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1

Psalmet 122

122 U gëzova kur më thanë: “Shkojmë në shtëpinë e Zotit”. Këmbët tona u ndalën brenda portave të tua, o Jeruzalem. Jeruzalemi është ndërtuar si një qytet i bashkuar mirë, ku ngjiten fiset, fiset e Zotit, për të kremtuar emrin e Zotit. Sepse aty janë vënë fronet për gjykimin, fronet e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Jeruzalemit, le të begatohen ata që të duan. Pastë paqe brenda mureve të tua dhe begati në pallatet e tua. Për hir të vëllezërve të mi dhe të miqve të mi tani do të them: “Paqja qoftë te ti”. Për hir të shtëpisë së Zotit, Perëndisë tonë, unë do të kërkoj të mirën tënde.

Psalmet 121
Psalmet 123